Jack Rabbit Foundation
Jack Rabbit Dinner with the Stars
Gala 2005 Gala 2006 Gala 2007 Gala 2008 Gala 2009 Gala 2010 Over de Jack Rabbit Foundation
Jack Rabbit Foundation
Over de Jack Rabbit Foundation
De Stichting Jack Rabbit Foundation is opgericht op 10 mei 2004 te 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Willemijn Smulders en met de steun van een aantal vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven en de medische wereld werd een bestuur geformeerd dat geheel belangeloos de Stichting ondersteunt en de doelstelling van de Stichting uitdraagt. De Jack Rabbit Foundation ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van fondsenwerving, donaties en sponsoring vanuit het bedrijfsleven en particulieren.

De Jack Rabbit Foundation gelooft dat kinderen de basis vormen voor een vreedzamere en vreugdevollere toekomst en concentreert zich dan ook op het verbeteren van de levenskwaliteit, gezondheid en educatieve mogelijkheden van kinderen.

Helaas is het nog steeds zo dat wij leven in een wereld van ongelijke kansen. Maar gelukkig zijn er mensen die dat willen doorbreken. Mensen die begrijpen dat je daarvoor bij kinderen moet beginnen. Mensen zoals (Paul van Vliet)

Copyright Jack Rabbit Foundation